Podmínky soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci 1. až 5. tříd vsetínských a zlínských základních škol.
 2. Každý soutěžící se do soutěže může přihlásit pouze jednou prací formátu A4.
 3. Jako výtvarnou techniku lze použít kresbu nebo malbu kromě olejomalby. Vylučuje se pouze výtvarný projev za užití počítačové grafiky.
 4. Soutěžící předá organizátorovi spolu s výkresem i kontaktní údaje a informaci o navštěvované třídě a škole.
 5. V případě, že soutěž bude obeslána menším počtem prací než 20, budou uděleny pouze 2 ceny.
 6. Termín pro odevzdání výkresů je 1. -18.5.2012. Výkresy budou na výše uvedených stránkách zveřejněny od 7.6. 2012.
 7. Hlasování veřejnosti o nejhezčí obrázek bude probíhat ve dnech 7.6. – 27.6.2012.
 8. Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v majetku vyhlašovatele. Autoři předáním prací do soutěže vyjadřují svůj souhlas s jejich případným profesionálním dopracováním a s dalším zveřejněním.
 9. Kontaktní místo pro předání soutěžních prací a pro případné bližší informace:
  INTERNEXT 2000, s.r.o.
  Vsetín: Palackého 166
  Zlín: areál SZŠ, Bartošova čtvrť 372
  Telefon: 576 510 000, Fax: 571 411 734
INTERNEXT 2000 s.r.o.
Návod na podpis výkresu